Kurullar
SEMPOZYUM EŞ BAŞKANI
Hasan İLKOVA
Emel ÖZER
Nermin OLGUN
BİLİMSEL SEKRETERLİK
Oğuzhan DEYNELİ
Emel ÖZER
Behice KAHRAMAN
BİLİMSEL KURUL
Hasan İLKOVA Zeynep OŞAR SİVA
Nazif BAĞRIAÇIK Fırat BAYRAKTAR
Ömer Alper GÜRLEK Taner DAMCI
Oğuzhan DEYNELİ Mehmet SARGIN
Dilek YAVUZ Emel ÖZER
Nermin OLGUN Dilek YAZICI
Özlem TARÇIN Seda SANCAK
Hasan AYDIN Kamil BAŞKÖY
Belgin BEKTAŞ Ceren YOLAÇAN İŞERİ
Nevin AVHAN Behice KAHRAMAN