Davet

Sayın Meslektaşımız,

Diyabet tedavisi gittikçe karmaşıklaşmaktadır. Dünyada ve ülkemizde diyabet oranları gittikçe artmasına karşın diyabet tedavisinde arzu edilen metabolik kontrol başarısına ulaşılamamıştır.  
1923 Nobel'ini kazandıran insülinin keşfinden bu yana, diyabet tedavisini etkili bir şekilde değiştirebilecek bir keşif, henüz gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle Diyabetli bireyin Tedavi Yönetimi konusundaki güçlendirilmesine yönelik eğitim vazgeçilmezdir. Özellikle son 10 yılda, diyabetle mücadelemizi kolaylaştıracak çok önemli teknolojiler geliştirilmiştir. Yeni glukoz ölçüm yöntemleri, insülin infüzyon sistemleri, kapalı devre uygulamaların tümü diyabetle mücadelemizi iyileştirmek, verimimizi arttırmak için tasarlanmıştır.. Bununla birlikte bu teknolojiler giderek karmaşık hale gelmiştir. Bu nedenle özellikle diyabetlinin tedavi, bakım ve izleminde kilit kişiler olan endokrinoloji uzmanı, iç hastalıkları uzmanı, aile hekimi, diyabet diyetisyeni ve diyabet eğitim hemşireleri diyabet yönetimini kolaylaştıran yeni bilgilere teknolojilere uyumları ve bilgilerinin güncellenmesi bir zorunluluk olmuştur. 
16-17 Aralık 2017’de Türk Diyabet Cemiyeti Seminer Salonu / İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığımız “Diyabet Tedavisinde Teknolojik Yenilikler Sempozyumu”’na katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

Saygı ve selamlarımızla…

Prof. Dr. Hasan İLKOVA Prof. Dr. Emel ÖZER Prof. Dr. Nermin OLGUN
Sempozyum Eş Başkanı Sempozyum Eş Başkanı Sempozyum Eş Başkanı